7 Mayıs 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30059

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği normal ders yükü 30 AKTS'dir. Bağıl değerlendirmeye tabi olan öğrenciler ikinci yarıyıl sonunda AGNO'su 1,80'in altında ise alacağı ders kredi miktarı 30 AKTS'yi aşamaz. Ancak, öğrencinin bir yarıyılda alabileceği en çok AKTS miktarı başarı durumuna göre değişebilir. Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı AKTS kredi miktarı ilk defa aldığı dersler ve devam koşulunu sağlayamadığı derslerle birlikte 40’ı aşamaz. Bu AKTS kredi miktarı, devamını alıp başarısız olduğu ve bağıl değerlendirmeye tabi öğrencilerin not yükseltmek için aldığı derslerin kredisi dahil edildiğinde ise 50’yi aşamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak, öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir. Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 75/100 veya 3/4'ün altında ve herhangi bir ders başarısı CC harf notunun altında olan öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/1/2013

28545

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/11/2013

28811

2-

28/8/2014

29102

3-

2/3/2015

29283

4-

26/8/2015

29457