6 Mayıs 2017 Tarihli ve 30058 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2017/10079  Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Birliği Adına Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması 2014-2020’nin Onaylanması Hakkında Karar

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2017/10016  Rusya Federasyonu’nun, “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme”ye Katılmasına İlişkin Kabul Beyanında Bulunulması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2017/10063 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/10064  İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınırlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2017/10068  Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı İlçelerde Emniyet Amirliklerinin İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi Hakkında Karar

2017/10072 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Özel Çeşitli Kurslarda Makedonca Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar

2017/10081  Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 04/05/2017 Tarihli ve 2017/681 Sayılı Kararı

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 05/05/2017 Tarihli ve 2017/682 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2017/10090     Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

—  Darülaceze Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

—  Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’nin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamındaki Onaylanmış Kuruluş Görevlendirmesinin Sonlandırılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-17)

—  Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2017-18)

—  PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-19)

—  Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.’nin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamındaki Onaylanmış Kuruluş Görevlendirmesinin Sonlandırılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-20)

—  Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamındaki Onaylanmış Kuruluş Görevlendirmesinin Sonlandırılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-21)

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri