6 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30058

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BUREAU VERİTAS GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (MHG/2017-18)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2287 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Cad. No:3 34854 Küçükyalı Maltepe/İSTANBUL adresinde bulunan Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.