6 Mayıs 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30058

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PGM PROJE GÖZETİM MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL

HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-16)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-19)

MADDE 1 – 9/8/2015 tarihli ve 29440 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2015-16)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2543 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve İçereköy Mahallesi, Umut Sokak, E5 Yanyol Üzeri, AND Binası, No:12, İç Kapı No:4 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan PGM Proje Gözetim Mühendislik ve Kalite Kontrol Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.