3 Mayıs 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30055

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU DİKKAT EKSİKLİĞİ VE

HİPERAKTİVİTE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/6/2014 tarihli ve 29025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.