2 Mayıs 2017 Tarihli ve 30054 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


02/05/2017 tarihli ve 30054 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, 2017/10109 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.