30 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30053

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/153

1 – Samsun İli Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kerimoğlu ve Dere Kümeleri yerleşim yerlerinin aynı ilin Tekkeköy İlçesi Çayırçökek Mahallesine bağlanması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine göre uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

29/04/2017

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                         Süleyman SOYLU

                  Başbakan                                                  İçişleri Bakanı