29 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30052

ATAMA KARARI

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/132

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Hanife GÖKTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

28/04/2017

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                            Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                                  Sağlık Bakanı