29 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30052

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-5’in “MESLEKÎ BİLGİ VE ÇALIŞMASI” bölümünün 8 sıra nolu satırında yer alan “denetlenmesinde” ibaresi “denetlenmesinde, veri girişi ile kayıt ve işlemlerin UYAP ortamında, doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmasında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6’nın “MESLEKÎ BİLGİ VE ÇALIŞMASI” bölümünün 8 sıra nolu satırında yer alan “önem” ibaresi “önem, veri girişi ile kayıt ve işlemlerin UYAP ortamında, doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmasına gösterdiği ilgi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-7’nin “MESLEKÎ BİLGİ VE ÇALIŞMASI” bölümünün 9 sıra nolu satırında yer alan “gayreti” ibaresi “gayreti, veri girişi ile kayıt ve işlemlerin UYAP ortamında, doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmasına ilgisi,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-8’in “MESLEKÎ BİLGİ VE ÇALIŞMASI” bölümünün 8 sıra nolu satırında yer alan “ulusal yargı ağı projesini kullanmadaki” ibaresi “veri girişi ile kayıt ve işlemlerin UYAP ortamında, doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmasındaki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9’un “MESLEKÎ BİLGİ VE ÇALIŞMASI” bölümünün 1 sıra nolu satırında yer alan “düzenli çalışması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile veri girişi, kayıt ve işlemlerin UYAP ortamında, doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-10’un “MESLEKÎ BİLGİ VE ÇALIŞMASI” bölümünün 1 sıra nolu satırında yer alan “sebebiyet vermemesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile veri girişi, kayıt ve işlemlerin UYAP ortamında, doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-11’in “MESLEKÎ BİLGİ VE ÇALIŞMASI” bölümünün 1 sıra nolu satırında yer alan “titizliği,” ibaresi “titizliği ile veri girişi, kayıt ve işlemlerin UYAP ortamında, doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmasına gösterdiği ilgisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-13’ün “MESLEKÎ BİLGİ VE ÇALIŞMASI” bölümünün 5 sıra nolu satırında yer alan “bilgi ve dosyaların elektronik ortama aktarılmasına gösterdiği özen” ibaresi “veri girişi, kayıt ve işlemlerin UYAP ortamında, doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması hususundaki duyarlılığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-14’ün “ÇALIŞMA VE BAŞARISI” bölümünün 1 sıra nolu satırının sonuna “ile veri girişi, kayıt ve işlemlerin UYAP ortamında, doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması konusundaki gayreti” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-15’in “MESLEKÎ BİLGİ VE ÇALIŞMASI” bölümünün 1 sıra nolu satırının sonuna “ile veri girişi, kayıt ve işlemlerin UYAP ortamında, doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması konusundaki duyarlılığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/1/2007

26413