20 Nisan 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30044

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2017/5

İşyeri                  :  Tüv Süd Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti

                               Büyükdere Cad. No:103/A Şarlı İş Merkezi A Blok K.5

                               Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1209934.034

Tespiti İsteyen   :  Nakliyat-İş Sendikası

İnceleme             :  Bakanlığımızca Tüv Süd Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’de yapılan incelemede; Büyükdere Cad. No:103/A Şarlı İş Merkezi A Blok K.5 Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL adresindeki 1209934.034 SGK sicil no’lu işyerinde ve bağlı işyeri olarak faaliyet gösteren Cevat Dündar Cad. Kavacıklı İş Merkezi No:15/14 Ostim-ANKARA adresindeki irtibat bürosu işyerinde ikinci el arabalar için ekspertiz raporu düzenleme işlemleri yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tüv Süd Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.