19 Nisan 2017 Tarihli ve 30043 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

—  Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Orhan UZUN’un Atanması Hakkında Karar (No: 2017/27)

—  Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Selçuk COŞKUN’un Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2017/28)

—  Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin BAĞ’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2017/29)

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

—  Elazığ İli Baskil İlçesi Sultanuşağı Köyünün Aynı İlin Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

—  Samsun İli Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kışladeresi ile Yayla Mahallesi Kırancak Yerleşim Yerlerinin Aynı İlin Tekkeköy İlçesi Gökçedere Mahallesine Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: TMKTDGM-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/03/2017 Tarihli ve 2017/10 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/04/2017 Tarihli ve 7303 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin  23/3/2017 Tarihli ve 2014/15837 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri