19 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30043

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/155

1 –  Samsun İli Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kışladeresi ile Yayla Mahallesi Kırancak yerleşim yerlerinin aynı ilin Tekkeköy İlçesi Gökçedere Mahallesine bağlanması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 8 inci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) bendine göre uygun görülmüştür.

2 –  Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

18/04/2017

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Süleyman SOYLU

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı