19 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30043

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

İçişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/154

1 –  Elazığ İli Baskil İlçesi Sultanuşağı Köyünün aynı ilin Merkez İlçesine bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre uygun görülmüştür.

2 –  Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

18/04/2017

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                   Süleyman SOYLU

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı