19 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30043

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7303                                                                                                Karar Tarihi: 13/04/2017

Kurul Başkanlığının 12.04.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 12.04.2017 tarih ve 12509071-113-E.7666 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Misyon Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme kuruluşu faaliyet izninin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, Şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 16 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.