19 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30043

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2017/27

Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Orhan UZUN atanmıştır.

18/04/2017

                                                                                                                                       Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI