15 Nisan 2017 Tarihli ve 30039 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİK

—  Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/18)

—  Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/19)

—  Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2017/20)

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/04/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-38 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/04/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-39 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/04/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-40 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/04/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-41 Sayılı Kararı

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2017 Tarihli ve 7022 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/04/2017 Tarihli ve 7024-4 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri