13 Nisan 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30037

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

UZMAN ERBAŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uzman Erbaş Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman erbaşların birinci sicil üstleri; Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki haller hariç en az kısım, unsur, top, tim, takım, karakol, bölük komutanı veya bunların eşiti görev yerlerinde komutan veya amir olan en az astsubay kıdemli çavuş rütbesindeki kişilerdir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/9/2005

25942

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/11/2008

27052

2-

20/3/2009

27175

3-

8/6/2011

27958

4-

17/6/2011

27967

5-

3/8/2012

28373

6-

27/3/2013

28600

7-

28/6/2013

28691

8-

12/4/2014

28970

9-

7/8/2014

29081

10-

6/2/2015

29259

11-

28/5/2015

29369

12-

14/8/2015

29445

13-

21/1/2016

29600

14-

10/5/2016

29708