9 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30033

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/6/2016 tarihli ve 29739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Dersten çekilme dönemi akademik takvimde ilan edilen son ders gününden beş hafta önce başlar ve bir hafta sürer. Dersten çekilme akademik takvimde ilan edilen bu süre içinde yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2016

29739