9 Nisan 2017 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30033

YÖNETMELİK

Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/2017 tarihli ve 29962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programına başlayan öğrenciler, güz yarıyılında fakülte ve yüksekokulların ders ekleme ve silme haftası içinde yabancı dil hazırlık sınıfından ayrılmak isteyebilirler veya bu dönem öncesinde istekte bulunmamış ise yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptırmak için başvuruda bulunabilirler. Ancak, bahsi geçen dönem haricinde hiçbir öğrenci isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programından ayrılamaz ve bu programa kayıt yaptıramaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) 2/5/2005 tarihli ve 25803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/1/2017

29962