8 Nisan 2017 Tarihli ve 30032 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 06/04/2017 Tarihli ve 522 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği

—  Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü

 

TEBLİĞ

—  Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/04/2017 Tarihli ve 7017 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


8/4/2017 tarihli ve 30032 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.