7 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30031

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAŞ MOZAİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Taş Mozaik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.