7 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30031

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YEREL YÖNETİMLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/9/1997 tarihli ve 23125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.