7 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30031

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KENT YÖNETİMLERİ ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/7/2006 tarihli ve 26231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Kent Yönetimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.