6 Nisan 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30030

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KİWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/20)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2017/10)

MADDE 1 – 20/7/2016 tarihli ve 29776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/20)’in adı Kiwa Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2016/20) şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi” ibaresi “Kiwa Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.