5 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30029

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7295                                                                                                    Karar Tarihi: 30/03/2017

Kurul Başkanlığının 29.03.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 29.03.2017 tarih ve 32521522-101.01.05[13]-E.6604 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Pasha Yatırım Bankası A.Ş.’ye dövize dayalı opsiyon sözleşmelerinin alım ve satımı, dövize dayalı opsiyon sözleşmelerine aracılık, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, forfaiting işlemleri ve sigorta acenteliği aracılık hizmetleri konularında 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (k), (r) ve (u) bentleri ile Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine

karar verilmiştir.