5 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30029

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE KOMORLAR BİRLİĞİ ARASINDA

HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7002                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/3/2017

MADDE 1 – (1) 31 Mayıs 2012 tarihinde İzmir’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Komorlar Birliği Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/4/2017