5 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30029

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE EKVADOR CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7001                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/3/2017

MADDE 1 – (1) 20 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/4/2017