5 Nisan 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30029

DÜZELTME

4/4/2017 tarihli ve 30028 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5)’in 8 inci maddesinde yer alan “Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.” ibaresi Ekonomi Bakanlığının 4/4/2017 tarihli ve 75971481-249-E.38153 sayılı yazısına istinaden  “Bu Tebliğ, 1 inci maddedeki tabloda yer alan 1212.99.95.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu “Diğerleri” tanımlı eşya için yayımını takip eden 30 uncu gün, diğer hükümleri için yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” olarak düzeltilmiştir.