3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, YUNANİSTAN CUMHURİYETİ VE İTALYA

CUMHURİYETİ ARASINDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN-İTALYA GAZ

NAKİL KORİDORUNUN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6946                                                                                                              Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) 26 Temmuz 2007 tarihinde Roma’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti ve İtalya Cumhuriyeti Arasında Türkiye-Yunanistan-İtalya Gaz Nakil Koridorununun Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017