3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

ATAMA KARARI

Sağlık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2017/133

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Bilge GÜRS’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

02/04/2017

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM                                            Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                                  Sağlık Bakanı