3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANI İLE AVUSTURYA

CUMHURİYETİ FEDERAL, TARIM, ORMANCILIK, ÇEVRE VE SU

YÖNETİMİ BAKANI ARASINDA ÇEVRE VE ORMANCILIK ALANINDA

İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7015                                                                                                            Kabul Tarihi: 14/3/2017

MADDE 1 – (1) 18 Haziran 2009 tarihinde Viyana’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Federal, Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Çevre ve Ormancılık Alanında İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017