3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE PORTEKİZ CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA GİZLİLİK DERECELİ BİLGİNİN KARŞILIKLI

KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7013                                                                                                            Kabul Tarihi: 14/3/2017

MADDE 1 – (1) 3 Mart 2015 tarihinde Lizbon’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gizlilik Dereceli Bilginin Karşılıklı Korunması Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017