3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

AVRUPA-KAFKASYA-ASYA ULAŞTIRMA KORİDORUNUN ÜZERİNDE

ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ÇOK TARAFLI

TEMEL ANLAŞMASINA DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7012                                                                                                            Kabul Tarihi: 14/3/2017

MADDE 1 – (1) 29 Ocak 2015 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın Geliştirilmesi Çok Taraflı Temel Anlaşmasına Değişiklikler Hakkında Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017