3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYEDEKİ IŞIK

TATBİKATI SIRASINDA EV SAHİBİ ÜLKE TARAFINDAN

SAĞLANACAK DESTEK KONUSUNDA MUTABAKAT

MUHTIRASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7011                                                                                                            Kabul Tarihi: 14/3/2017

MADDE 1 – (1) Hükümetimiz adına 10 Nisan 2015 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’deki Işık Tatbikatı Sırasında Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Konusunda Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017