3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

AVRUPA BÖLGE OFİSİ ARASINDA İKİ YILLIK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

2010/2011’İN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 7010                                                                                                            Kabul Tarihi: 14/3/2017

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 7 Ocak 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İş Birliği Anlaşması 2010/2011”in onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017