3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE NİJER CUMHURİYETİ ARASINDA MADENLER

ALANINDA İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6944                                                                                                              Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 11 Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Madenler Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017