3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ARAP TURİZM ÖRGÜTÜ (ATÖ)

ARASINDA TÜRKİYEDE BİR TEMSİLCİLİK İHDAS EDİLMESİNE

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7008                                                                                                            Kabul Tarihi: 14/3/2017

MADDE 1 – (1) 3 Mayıs 2016 tarihinde Konya’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Arasında Türkiye’de Bir Temsilcilik İhdas Edilmesine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017