3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İLE BİRLEŞİK ARAP

EMİRLİKLERİ SİLAHLI KUVVETLERİ GENEL KARARGAHI ARASINDA

SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT MUHTIRASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6992                                                                                                              Kabul Tarihi: 9/3/2017

MADDE 1 – (1) 6 Ekim 2011 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017