3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

BAZI TEHLİKELİ KİMYASALLARIN VE PESTİSİTLERİN ULUSLARARASI

TİCARETİNDE ÖN BİLDİRİMLİ KABUL USULÜNE DAİR ROTTERDAM

SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6988                                                                                                              Kabul Tarihi: 9/3/2017

MADDE 1 – (1) 10 Eylül 1998 tarihinde Rotterdam’da imzalanan “Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017