3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

DOHA KONFERANSINDA KYOTO PROTOKOLÜNDE YAPILAN

DEĞİŞİKLİKLERİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6973                                                                                                              Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) 2012 yılında Doha’da düzenlenen 18. Taraflar Konferansı ile Kyoto Protokolü  8. Taraflar Toplantısında kararlaştırılan “Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişiklikler”in onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017