3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MAN ADASI HÜKÜMETİ

ARASINDA VERGİ KONULARINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI VE

SÖZ KONUSU ANLAŞMAYA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 6971                                                                                                              Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) 21 Eylül 2012 tarihinde Londra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” ve söz konusu Anlaşmaya ilişkin “Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017