3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE EKVATOR CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6960                                                                                                              Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) 15 Mart 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017