3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE

YÖNELİK KYOTO PROTOKOLÜNE İLİŞKİN TARAFLAR

KONFERANSINDA ALINAN KARARIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6959                                                                                                              Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolü”ne Beyaz Rusya’nın katılmasına ilişkin 17 Kasım 2006 tarihli Taraflar Konferansında alınan “Karar”ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017