3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

BAKANLIĞI ARASINDA BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE GİRİŞİMCİLİK

ALANINDA İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK

MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6958                                                                                                              Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) 13 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Arasında Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Girişimcilik Alanında İş Birliğini Güçlendirmeye Yönelik Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017