3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE CİBUTİ CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA CİBUTİDE TİKA PROGRAM KOORDİNASYON

OFİSİ KURULMASINA VE TEKNİK İŞ BİRLİĞİNE DAİR

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6957                                                                                                              Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) 24 Ocak 2015 tarihinde Cibuti’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cibuti’de TİKA Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına ve Teknik İş Birliğine Dair Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017