3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

KANUN

GÜNEYDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN BİLİM VE TEKNOLOJİ

KOMİSYONUNA ÜYE DEVLET OLARAK KATILIM ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6956                                                                                                              Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) 31 Ağustos 2012 tarihinde İslamabad’da imzalanan “Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu (COMSATS)’na Üye Devlet Olarak Katılım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017