3 Nisan 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30027

YÖNETMELİK

KTO-Karatay Üniversitesinden:

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2016 tarihli ve 29660 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin idari teşkilatı, Rektör tarafından teklif edilen ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan, aşağıda belirtilen idari birimlerden oluşur:

a) Genel Sekreterlik,

b) Hukuk Müşavirliği,

c) Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü,

ç) Kütüphane ve Müze Yönetim Koordinatörlüğü,

d) Sağlık, Kültür ve Sportif Aktiviteler Koordinatörlüğü,

e) İletişim Koordinatörlüğü,

f) Akademik Birimler Koordinatörlüğü,

g) İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü,

ğ) Yazı İşleri Koordinatörlüğü,

h) Mali İşler Koordinatörlüğü,

ı) Bilgi İşlem Koordinatörlüğü,

i) Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü,

j) Yapı ve Teknik İşler Koordinatörlüğü,

k) Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü,

l) Planlama ve Proje Koordinatörlüğü,

m) Kariyer ve Gelişim Ofisi,

n) Teknoloji Transfer Ofisi,

o) Uluslararası ve Özel Programlar Ofisi,

ö) Sistem ve Siber Güvenlik Ofisi,

p) İç Denetim Birimi,

r) Kalite Birimi.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2016

29660