1 Nisan 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30025

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD.

ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-08)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-08)’in ismi “Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2017-05)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası ile Ek-1’inde yer alan “Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.” ibareleri “Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/1/2014

28892

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/1/2015

29236

2-

15/7/2015

29417

3-

30/9/2016

29843