31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

YÖNETMELİK

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan:

NÜKLEER TANIMLAR YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/9/1991 tarihli ve 20986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Diğer mevzuatta bu Yönetmelikle kaldırılan Nükleer Tanımlar Yönetmeliğine yapılan atıflar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından çıkarılmış ilgili yönetmeliklere yapılmış sayılır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı yürütür.