31 Mart 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30024

KANUN

TRANS-ASYA DEMİRYOLU AĞI HÜKÜMETLERARASI ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6939                                                                                                           Kabul Tarihi: 7/3/2017

MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 10 Kasım 2006 tarihinde Busan’da imzalanan “Trans-Asya Demiryolu Ağı Hükümetlerarası Anlaşması”nın çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/3/2017